BLOGS
Door: Moon Manes

Place to Be met Hava Güveli

When I was young, younger than before
I never saw the truth hanging from the door
And now I'm older, see it face to face
And now I'm older, gotta get up, clean the place
And I was green, greener than the hill
Where flowers grow and the sun shone still
Now I'm darker than the deepest sea
Just hand me down, give me a place to be
And I was strong, strong in the sun
I thought I'd see when day was done
Now I'm weaker than the palest blue
Oh, so weak in this need for you

Een deel van de aantrekkingskracht van de muziek van Nick Drake ligt in zijn teksten. Zijn nummers zijn filosofisch en poëtisch, hyperpersoonlijk, maar ook universeel. Over de hele wereld wordt zijn werk vertaald en gespeeld. Hava Güveli is dichter en zingt in deze video Olmak için bir yer, een van de Turkse vertalingen van het nummer Place to Be. Hava: “Ik zing zoals het in mijn hoofd klinkt, en kies uit de verschillende vertalingen de woorden die daarbij passen.”

Place to be past volgens Danielle Lemaire precies in de flow waarin het meeste werk voor de tentoonstelling ‘You Know I Am Not There’ gemaakt is. Vanuit het gevoel dat een tijd van bloei voorbij is, alleen nog bereikbaar via de terugblik, met de kennis van nu. In het nummer lijkt het heden weinig perspectief te bieden. Sterker, Drake vraagt een plaats om te schuilen, omdat de duisternis onontkoombaar lijkt. Er rest alleen het terugblikken.

Danielle: “De onwetendheid van het jong-zijn lijkt in schril contrast te staan met wat hij nu weet. Licht tegenover donker. Heel mooi vind ik de openingszin “When I was young, younger than before”. Daar kan ik lang over nadenken. Het duidt voor mij op een tijdloosheid en de onbegrensdheid van een utopische wereld. Dit had ik voor ogen toen ik de grote tekening ‘Et in Arcadia ego’ maakte. Het is een place to be, waar Nick kan zijn.”

Danielle vertelt meer over de lyrische teksten van Nick en die van verwanten, zoals zijzelf, in de radiouitzending ‘Poe Poe Poëzie’ van dichter Jolanda Kooijmans, op RaRaradio, 12 maart 2021.

Voor haar bijdrage aan dit blog zocht Hava online naar Turkse vertalingen van nummers van Drake. Op verzamelwebsites vind je zijn teksten o.a. in het Frans, Grieks, Italiaans, Russisch, Spaans, Bengaals en dus in het Turks. Van sommige nummers zijn er meerdere vertalingen, Hava kiest voor Olmak için bir yer vertaald door Prisoner 388.

0 reacties
Plaats reactie >
Moon Manes

Ik ben Moon Manes, een schrijver uit de omgeving van beeldend kunstenaar Danielle Lemaire. Tijdens het tot stand komen van de tentoonstelling You Know I Am Not There raakte ik geïntrigeerd door het onderzoek van Danielle naar de Engelse singer-songwriter Nick Drake. Drake was in zijn tijd alleen in kleine kring bekend en geliefd, en overleed in 1974 op 26-jarige leeftijd. Danielle volgde zijn sporen, verdiepte zich in zijn mystieke belevingswereld en zocht contact met kenners en fans. Haar online ontmoetingen met andere ‘Drakeheads’ brengen je dichterbij Drake, maar ook bij de innerlijke wereld van de kunstenaar. Het is alsof we online meer durven, alsof hier een intensiteit heerst die we in ons dagelijks leven uit de weg gaan. De Drakeheads durven dichtbij te komen, maar kunnen ook plotseling weer in het niets verdwijnen. Dit blog gaat over die ontmoetingen én over hoe fans van over de hele wereld nog steeds betekenis geven aan het oeuvre van Nick Drake.

Contact >